Ett-bens hyperekstensjonstest

Ett–bens hyperekstensjonstest er av Jackson og medarbeidere (1981) beskrevet som en test for diagnostisering av stressrelatert buepatologi og spondylolisthese. Den ene studien som er gjort på testen fant at den egner seg svært dårlig til dette.


Innholdet i Body Examination er forbeholdt medlemmer.

Alt du trenger å gjøre for å få tilgang til den beste oppdaterte kunnskapen om undersøkelse av bevegelsesapparatet er å registrere deg som betalende medlem! Du vil da også motta et nyhetsbrev med oppdateringer om tester og diagnoser som publiseres og informasjon om det som skjer på Body Examination!