Shoulder abduction test (SAT) / Shoulder abduction relief sign (SAR)

Shoulder abduction relief sign ble først beskrevet av Davison og kollegaer i 1981 og er en test for radikulerende symptomer på grunn av affeksjon av cervikale nerverøtter eller plexus brachialis. Senere litteratur har også brukt navnet Shoulder abduction test (SAT) og det er dette navnet som brukes i den videre teksten (Cook og Hegedus, 2012; Viikari–Juntura et al., 1989; Wainner et al., 2003). Opplever pasienten reduksjon eller bortfall av aktuelle symptomer ved Shoulder abduction test (SAT) vil dette kunne være en indikasjon på radikulopati som årsak til pasientens plager. 


Innholdet i Body Examination er forbeholdt medlemmer.

Alt du trenger å gjøre for å få tilgang til den beste oppdaterte kunnskapen om undersøkelse av bevegelsesapparatet er å registrere deg som betalende medlem! Du vil da også motta et nyhetsbrev med oppdateringer om tester og diagnoser som publiseres og informasjon om det som skjer på Body Examination!