Ligamentum Transversum test

Test av ligamentum transversum er beskrevet av flere og i litt ulik utførelse. Målet med testen er å undersøke de stabiliserende strukturene i posteriør–anteriør retning i øvre cervical. Translasjonen av atlas anteriørt i forhold til axis hindres av ligamentet(Gray 2005; White og Panjabi 1990; Bogduk og Mercer 2000). Aspinall et. al(1990) sin artikkel om klinisk testing av craniovertebral hypermobilitet syndrom baserer seg på grundig beskrivelse av biomekanikk og anatomi som rasjonale for de foreslåtte ligament testene i området. Han beskriver testen som supplement til Sharp Purser dersom denne er negativ. Rasjonale bak at testen bare utføres dersom Sharp Purser er negativ er for å unngå forbigående nevrologiske symptomer når spinal kanalen forsnevres i det atlas glir fremover(Aspinall 1990).


Innholdet i Body Examination er forbeholdt medlemmer.

Alt du trenger å gjøre for å få tilgang til den beste oppdaterte kunnskapen om undersøkelse av bevegelsesapparatet er å registrere deg som betalende medlem! Du vil da også motta et nyhetsbrev med oppdateringer om tester og diagnoser som publiseres og informasjon om det som skjer på Body Examination!