Hoffman's refleks

Hoffmans refleks er en patologisk refleks som indikerer en øvre motornevron skade som ved kompresjon av ryggmargen eller intrakraniell patologi (Sung and Wang, 2001). Testen ble brukt av Johann Hoffmann på slutten av 1800–tallet og ble først beskrevet i medisinsk litteratur i 1911.


Innholdet i Body Examination er forbeholdt medlemmer.

Alt du trenger å gjøre for å få tilgang til den beste oppdaterte kunnskapen om undersøkelse av bevegelsesapparatet er å registrere deg som betalende medlem! Du vil da også motta et nyhetsbrev med oppdateringer om tester og diagnoser som publiseres og informasjon om det som skjer på Body Examination!