Costo-cervicalt syndrom test

Test for Costo–cervicalt syndrom står beskrevet i Solbergs oppslagsverk over kliniske tester for nakke og skulder (Solberg 2002). Testen utføres på samme måte som Spurlings test – kliniker kan altså ha denne testbeskrivelsen i mente når Spurlings test gjennomføres, og muligens få en indikasjon på at pasientens plager skyldes Thoracic Outlet Syndrome (TOS) heller enn segmentell affeksjon cervicalt.


Innholdet i Body Examination er forbeholdt medlemmer.

Alt du trenger å gjøre for å få tilgang til den beste oppdaterte kunnskapen om undersøkelse av bevegelsesapparatet er å registrere deg som betalende medlem! Du vil da også motta et nyhetsbrev med oppdateringer om tester og diagnoser som publiseres og informasjon om det som skjer på Body Examination!