Adson's test

Adson's  test har fått navn etter nevrokirurg Alfred W. Adson (1887–1951). Testen er beskrevet i 1927 i en artikkel publisert av Adson og Jay R. Coffey om kirurgisk behandling av pasienter med Cervical ribbe. Testen er blant de vanligste TOS–testene (Adson og Coffey 1927; Magee 2007).


Innholdet i Body Examination er forbeholdt medlemmer.

Alt du trenger å gjøre for å få tilgang til den beste oppdaterte kunnskapen om undersøkelse av bevegelsesapparatet er å registrere deg som betalende medlem! Du vil da også motta et nyhetsbrev med oppdateringer om tester og diagnoser som publiseres og informasjon om det som skjer på Body Examination!