AC-leddspalpasjon

Palpasjon av AC–leddet brukes for diagnostisering av acromioclavicular (AC)–leddet som smertegenerator. Leddpalpasjon er mye brukt klinisk, men det er ofte svært sparsomt med dokumentasjon for palpasjon av de forskjellige leddene. De vitenskapelige kvalitetene til AC–leddspalpasjon er undersøkt av Walton og kolleger (Walton et al., 2004).


Innholdet i Body Examination er forbeholdt medlemmer.

Alt du trenger å gjøre for å få tilgang til den beste oppdaterte kunnskapen om undersøkelse av bevegelsesapparatet er å registrere deg som betalende medlem! Du vil da også motta et nyhetsbrev med oppdateringer om tester og diagnoser som publiseres og informasjon om det som skjer på Body Examination!