Wright test/ Hyperabduksjonstest/ test for pectoralis minor syndrom

Wright test ble første gang beskrevet av Wright i 1945. Testen er senere beskrevet av flere forfattere, på noe forskjellig måte og med flere navn. Solberg kaller testen for Pectoralis minor syndrom test (Solberg, 2002). Andre forfattere kaller den for Hyperabduksjonstest (Cook and Hegedus, 2013; Rayan and Jensen, 1995).


Innholdet i Body Examination er forbeholdt medlemmer.

Alt du trenger å gjøre for å få tilgang til den beste oppdaterte kunnskapen om undersøkelse av bevegelsesapparatet er å registrere deg som betalende medlem! Du vil da også motta et nyhetsbrev med oppdateringer om tester og diagnoser som publiseres og informasjon om det som skjer på Body Examination!