Whipple test

Whipple test utføres med strak arm elevert til skulderhøyde og addusert horisontalt til hånden er foran motsatt skulder. I denne stillingen utføres en isometrisk test ved at tester appliserer et press nedover og pasienten holder imot (Savoie et al., 2000).