Akilles refleks

Akilles refleksen kan undersøkes med pasienten liggende på magen, på ryggen eller sittende uten at benet er i kontakt med underlaget.

Liggende på magen: Pasienten ligger med tilnærmet strakt kne og foten utenfor kanten av benken. Terapeuten setter senen på strekk ved å dorsalflektere pasientens ankel. Refleksen slås direkte mot Akilles senen eller mot terapeutens hånd (Solberg og Kirkesola 2007; Ombregt 2002).

Liggende på ryggen. Terapeuten hviler sin legg mot benken og pasientens kne ligger avslappet flektert over terapeutens lår. Terapeuten tar tak under pasientens fot og dorsalflekterer lett i pasientens ankel. Re­fleksen slås med skaftet av reflekshamme­ren direkte mot akilles senen eller indirekte mot terapeutens hånd (O’Keeffe mfl. 1994; Butler 2006).

Sittende: Pasienten sitter. Benken løftes så høyt at pasientens føtter ikke når gulvet. Terapeuten står på kne foran pasienten og dorsalflekterer lett i pasientens ankel. Refleksen slås direkte mot Akilles senen (Butler 2006).