Springing test/ Posterior-Anterior mobilitets test/ Passive accessory intervertebral movement test

Springing test benevnes med mange navn om hverandre i litteraturen: Springing test (Kaltenborn 2009), Spring test (Solberg og Kirkesola 2007) eller Posterior–Anterior mobilitetstest (Cook og Hegedus 2007), Posterior–Anterior central vertebral pressure (Magee 2007; Maitland mfl. 2005), Passive accessory intervertebral movement (PAIVM) (Alqarni, Schneiders, og Hendrick 2011; Fritz, Piva, og Childs 2005). Testen utføres på noe forskjellig vis i de forskjellige lærebøkene og artiklene, men prinsippene er hele veien de samme.


Innholdet i Body Examination er forbeholdt medlemmer.

Alt du trenger å gjøre for å få tilgang til den beste oppdaterte kunnskapen om undersøkelse av bevegelsesapparatet er å registrere deg som betalende medlem! Du vil da også motta et nyhetsbrev med oppdateringer om tester og diagnoser som publiseres og informasjon om det som skjer på Body Examination!