Coin test

Coin test er en enkel smerteprovokasjonstest for lig. supraspinale og lig. interspinale. Testen er omtalt av Solberg og Kirkesola (2007) og Solberg (2002).


Innholdet i Body Examination er forbeholdt medlemmer.

Alt du trenger å gjøre for å få tilgang til den beste oppdaterte kunnskapen om undersøkelse av bevegelsesapparatet er å registrere deg som betalende medlem! Du vil da også motta et nyhetsbrev med oppdateringer om tester og diagnoser som publiseres og informasjon om det som skjer på Body Examination!