Jobes test/ Empty can test/ Full can test

Jobes test ble først beskrevet av Jobe og Moynes i 1982 som en test for å avdekke rupturer i m. supraspinatus, men kan også være positiv ved subacromiell impingement (SAIS), nerverotsaffeksjon eller parese. Testen benevnes med ulike navn: Jobes test, empty can test, supraspinatus test, supraspinatus strength test. Senere har det også kommet en modifikasjon der man utfører testen i utadrotert stilling (full can test).


Innholdet i Body Examination er forbeholdt medlemmer.

Alt du trenger å gjøre for å få tilgang til den beste oppdaterte kunnskapen om undersøkelse av bevegelsesapparatet er å registrere deg som betalende medlem! Du vil da også motta et nyhetsbrev med oppdateringer om tester og diagnoser som publiseres og informasjon om det som skjer på Body Examination!