Thessaly test

Thessaly test er en av de ”nyere” menisk tester og ble utviklet av en gresk gruppe på begynnelsen av 2000 tallet. En forskergruppe med Karachalios og medarbeidere publiserte i 2005 en artikkel som beskriver denne testen. Thessaly test er en provokasjons test for å avdekke menisk skade i kneet. Det er en vektbærende, dynamisk test som har til hensikt å skape mekaniske skjærkrefter i kneet i ulike grader av fleksjon. Navnet er tatt for å hedre et område i Hellas som representerer en mer enn ti tusen år lang historie som et akademisk, medisinsk referansested (Karachalios et al. 2005).


Innholdet i Body Examination er forbeholdt medlemmer.

Alt du trenger å gjøre for å få tilgang til den beste oppdaterte kunnskapen om undersøkelse av bevegelsesapparatet er å registrere deg som betalende medlem! Du vil da også motta et nyhetsbrev med oppdateringer om tester og diagnoser som publiseres og informasjon om det som skjer på Body Examination!