McMurray test

Den første til å beskrive McMurray test var den engelske ortopeden Thomas Porter McMurray, som i 1942 skrev sin artikkel i British Journal of surgery. Testen er en klinisk test for å avdekke menisk skade i kneet. Testen kombinerer rotasjon og fleksjon⁄ ekstensjon for å skape skjærkrefter og mekanisk å knipe en skadet menisk mellom leddflatene. Testen har til hensikt å avdekke både mediale og laterale menisk skader. McMurray menisk test er en gammel og mye benyttet klinisk test, som også har vært gjenstand for mye forskning.


Innholdet i Body Examination er forbeholdt medlemmer.

Alt du trenger å gjøre for å få tilgang til den beste oppdaterte kunnskapen om undersøkelse av bevegelsesapparatet er å registrere deg som betalende medlem! Du vil da også motta et nyhetsbrev med oppdateringer om tester og diagnoser som publiseres og informasjon om det som skjer på Body Examination!