Leddspaltepalpasjon Kne

I fysikalsk og ortopedisk medisin har kliniske tester og undersøkelse vært preget av ”hands on” og ulike palpasjonstester. Etter å ha søkt litteraturen er det likevel vanskelig å fastslå hvem som først systematiserte og formaliserte palpasjon av kneets leddspalte. Palpasjon av leddspalten brukes av de fleste klinikere, og er ansett som en provokasjontest av kneleddet som kan peke mot meniskaffeksjon.


Innholdet i Body Examination er forbeholdt medlemmer.

Alt du trenger å gjøre for å få tilgang til den beste oppdaterte kunnskapen om undersøkelse av bevegelsesapparatet er å registrere deg som betalende medlem! Du vil da også motta et nyhetsbrev med oppdateringer om tester og diagnoser som publiseres og informasjon om det som skjer på Body Examination!