Akilles Lengdesnitt Ultralydundersøkelse

Utgangsstilling

Akilles' entese

Calcaneus

Akilles senen

Kagers fettpute

Posteriore malleoll

M. Flexor hallucis longus

Soleus