Akilles Lengdesnitt Ultralydundersøkelse

Ultralyd Trøndelag beskriver tolkning av denne undersøkelsen på filmen. Det finnes lite dokumentasjon på ultralydundersøkelse. Kliniker⁄ undersøker må opparbeide seg erfaring med hva som er normalanatomi, for å kunne identifisere patologi⁄ avvik fra det normale.